Norsk
Svensk
Dansk
0 varer i handlekurven
   

Motorgaranti vilkår og betingelser

Scandinavia Chiptuning Motorgaranti:

Scandinaviachiptuning.no / Se / Dk c/o   Sørlandets bil og import as, Postboks 28, 4684 Brennåsen. Heretter kalt garantigiver gir følgende motorgaranti overfor eier av bilen  ( heretter kalt garantitaker ) på skader som følger av bruk av garantigivers chiptuningmodul ( Heretter kalt chipmodul ):

1: Garanti dekning:

Motorgarantien dekker skader på de nedenfornevnte motorkomponenter, som er innenfor garantiperioden og som forårsakes av garantitakers`s chipmodul i ett garantikvalifisert kjøretøy tilhørende garantitakeren.

Innvendige motordeler som står i forbindelse med oljekretsløp, oppsummert til og konkret beskrevet som: Motorblokk, stempler, veivaksel, topplokk, innsugsmanifoil, stempelstenger ( råder ) sylinderforinger, kamaksel, motorventiler- ventilføringer, veivhus, motorbunnpanne.

 

2: Garanti omfanget:

Garantigiver påtar seg å betale teknisk nødvendig og faktiske reparasjonskostnader, dokumentert ved fremleggelse av reparasjonsfaktura for motorkomponenter og deler som dekkes av denne garantien inntil ett maksimumsbeløp på kr. 30.000,- Nok, Dk, Sek. Det forutsettes at skaden er dekningsmessig ihht denne avtalen i sin helhet og at ett evt garantisakens forløp er etter de øvrige punktene i denne avtalen. Om det er Nok, dk eller Sek avhenger av registreringsland på bilen.

 

3: Ikrafttredelse av garantien:

Garantikortet som medsendes sammen med chipmodulen sendes garantigiver rekomandert innen 14 dager etter mottak av chipmodulen, datert, underskrevet av bilens eier og korrekt utfylt. Ikraftredelses tidpsunktet for garantien er første dato / tidspunkt hvor dette er registrert i postens system, samt at chipmodulen er betalt av garantitaker.


4: Forutsetninger og garantitid.

Garantitiden er 2 år fra ikrafttredelse ihht pkt 3 over. Bilen må på ikrafttredelses tidspunktet være nyere enn 5 år fra 1. gangs registrert og har en kjørelengde på under 100.000 km. Det dekkes kjørelengde opp til 25.000,- km pr år fra ikrafttredelsestidspunktet.

I godkjente garanti tilfeller dekker motorgarantien: Registrerte person/ varebiler under 3500 kg som er registrert i Norge, Danmark eller Sverige. Bilens service historikk skal beviselig være etter produsentens instruksjoner.  Bilen skal være i privat eierskap og i privat bruk.

Motorgarantien dekker opp til kr. 30.000,- Nok, Sek, Dk ( Bestemmes ut fra bilens registrerte land ) på faktiske skader på ovennevnte motordeler som beviselig har oppstått som bruk av garantigivers chipmodul. Motorgarantien vil under ingen omstendigheter dekke en kostnad større enn bilens verdi før motorskaden inntraff. Hvis det er rimeligere med dele bytte enn med reparasjon av deler vil delebytte bli foretatt. Det dekkes ikke kostnader til normal slitasje, servicer og service relatert arbeide, sletting av feilkoder, resetting av bilens programvare og lignende i vidt begrep. Videre: Inntauing av bil, leiebil, overnatting, parkering, hjemreise eller andre kostnader som kan relateres til motorhavariet.

Det forutsettes at bilens motor og elektronikk er i original tilstand i hele garanti perioden. Herunder regnes også innsugsdeler, effektendringer, eksos og eksos relaterte endringer. Det forutsettes også korrekt bruk av kjøretøyet, mao ikke kjøring med høyere vekt og totalvekt av kjøretøyet enn det er godkjent for. Garantien gjelder ikke for noen form for konkurranse, banekjøring eller annen kjøring ut over normal trafikk på normale veier hvor veitrafikkloven gjelder. Garantien gjelder Skandinaviachiptunings produkter Supreme og Extreme.   

 

5: Varsling om å gjøre garantikrav gjeldende, handlingsrekkefølge:

Har man, eller kan man i vidt forstand mistenke, at man kan ha en motorskade som vil falle inn under denne motorgarantien gjelder følgende:

Garantigiver skal kontaktes før man rekvirerer noen form for annen hjelp. Bestilling av ett reparasjonsarbeide eller ett tilbud som koster penger krever skriftlig godkjennelse av garantigiver.

Representant for garantigiver skal ha full tillatelse / tilgjengelighet til å vurdere skaden. Garantigiver har rett til, for egen regning, å engasjere ekstern ekspert til å fastslå årsakssammenhengen. Garantitaker har plikt til å gi all informasjon til garantigiver som er kjent for ham og kan tenkes å være relevant

Skriftlig varsel til garantigiver sendes Innen 5 dager fra oppstått hendelse til Bc og skal inneholde:  

A: Kopi av vognkort del 1

B: Originalt kjøpsbevis hos garantigiver ( Ordre bekreftelse pr mail eller adresselappen på utsiden av forsendelsen, bilens service historikk hefte.

Motorgarantien bortfaller ved brudd på disse vilkårene.

Adressen til garantigiver-  Sørlandets bil og import as, Postboks 28, 4684 Brennåsen

6: Bortfall av garantien:

A: Bruk av drivstofftyper og motoroljer som ikke er godkjent av motor / bilprodusenten vil føre til bortfall av garantien.

B: Skader forårsaket av en plutselig og uforutsett hendelse, ulykke eller annen hendelse som er ikke faller inn under normal bruk.

C: Feilmontasje av chipmodulen.

D. Garantien er knyttet til bilen og bilens eier på kjøpstidspunktet ref pkt 3 over. Se også punktet om overførbarhet av motorgarantien pkt. 7

E: Endringer av kilometertelleren . bytte eller annen endring uten at garantigiver gies beskjed på en verifiserende måte samtidig med at endringen finner sted og godkjennes skriftlig av garantigiver.

F: Garantien kan, uten unntak, kun brukes en gang av samme kjøretøy. Garantien kan, uten unntak, kun brukes en gang av samme person.

G: Det vises herved også til alle andre punkt i denne avtalen, da dette punkt er ment som utfyllende av ting som ikke er nevnt i andre punkt i denne avtalen. 


7: Overførbarhet av motorgarantien.

A: Hvis kjøretøyet selges med chipmodulen montert i skal dette meldes garanti giver på kjøpstidspunktet. Det skal da utferdiges nytt garantikort og en skriftlig godkjennelse av garantigiver på det aktuelle tidspunktet for kjøretøyeieroverdragelsen. Garantitiden vil samlet være etter punkt 3 over fra det første ikrafttredelsestidspunktet. Nytt garanti kort vil ikke starte en ny « to års periode». Dette punktet overgår nytt garanti kort som underskrives da dette ikke vil være korrigert og beskrevet ut over det som er nevnt i dette punktet i selve garanti kortet- fordi det underskrevne garanti kun finnes i en versjon.

B: Velger garantitaker å oppgradere sin eksisterende chipmodul til nytt kjøretøy innen garantitiden skal dette forhåndsgodkjennes av garantigiver mht bilmodell og korrekt oppgradering av chipmodulen- settet som helhet og monteringen. Garantitiden vil samlet være etter punkt 3 over fra det første ikrafttredelsestidspunktet. Nytt garanti kort vil ikke starte en ny « to års periode». Dette punktet overgår nytt garanti kort som underskrives da dette ikke vil være korrigert og beskrevet ut over det som er nevnt i dette punktet i selve garanti kortet- fordi det underskrevne garanti kun finnes i en versjon.


8: Lovpålagte rettigheter:

De lovpålagte rettigheter som garantitaker har overfor garantigiver blir ikke begrenset av denne motorgarantien og består uforandret.


9: Foreldelse:

Krav i forbindelse med motorgarantien foreldes 12 måneder etter første årskifte etter at garantitaker varsler i hht punkt 5 i denne avtalen.


10: Avsluttende bestemmelser:

Hvis en bestemmelse i denne garantiavtalen er eller blir uvirksom påvirker dette ikke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i denne motorgaranti avtalen.